Публікації

Зображення
Що така Економіка
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр.οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр.νόμος - «закон») — комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме — про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсіврозподілобмінзбут і споживаннятоварів та послуг. Термін походить від давньогрецького слова οἰκονομία (ойкономія, «управління домогосподарством») від οἶκος (ойкос, «дім») + νόμος (номос, «звичай» чи «право»). Запропонував цей термін Ксенофонт (прибл. 430—355 роки до н. е.) на позначення науки про господарство, управління домом і майном. Аристотель (384—322 роки до н. е.) науку про багатство поділив на економіку (виробництво благ для задоволення потреб людей - господарювання) і хремастику (грец. chrema — майно, володіння; мистецтво наживати статки; діяльність, спрямована на накопичення багатства - бізнес). Терміном «економіка» він позначав організацію господарства в маєтку рабовласника.[3] У 1…
Зображення
Галузі економікиГалузь промисловості — сукупність споріднених підприємствпродукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічнамашинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легкахарчова та інші). Глобальна галузь промисловості — галузь промисловості, в якій стратегічні позиції конкурентів на даному географічному або національному ринку визначаються їхніми глобальними позиціями загалом. Галузе́ва структу́ра націона́льної еконо́міки — частка продукції національної економіки у ВВП країни. Галузями національної економіки є: промисловістьбудівництвосільське господарствоторгівляуправління. Кожна галузь економіки поділяється на комплексні підгалузі та види виробництва, які характеризуються різним ступенем диференціації виробництва. Галузева структура економік…